Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59689 1398 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
196.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, ανάθεση, πρύτανης, επιτήρηση, διατάξεις, εκτέλεση, έκθεση, σύνταξη,
διαβίβαση, ευχαριστίες, Ξαυέριος Λάνδερερ, διδασκαλία, βοτανική,
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτωρ, Ιατρική σχολή, συνεδρίαση, αίτημα, ενέργειες, σύσταση, Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Κλινική ιατρική, Χειρουργική ιατρική, διαχωρισμός, λόγοι,
Ευθύμιος Καστόρχης, υφηγητής, αίτημα, άδεια, διδασκαλία, αρχαιολογίες, Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, διαβίβαση, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική σχολή, συνεδρίαση, απόφαση, κοινοποίηση,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, καθηγητής, βοτανική, γνωμοδότηση, παρατηρήσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25