Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59690 953 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
228.4
Extent:
12 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1850-1851, Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, πρόσκληση, κοσμήτορες, εκλογές, ακαδημαϊκές αρχές, αρχαιρεσίες, καθηγητές, παρουσία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12