Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59690 980 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
228.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1850-1851, Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, πρόσκληση, κοσμήτορες, εκλογές, ακαδημαϊκές αρχές, αρχαιρεσίες, καθηγητές, παρουσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12