Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59692 1123 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
405.1
Extent:
2 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, κοινοποίηση, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική σχολή, έγγραφο, Νομάρχης Μεσσηνίας, Γ. Μελισσουργός, αίτηση, πώληση, θαλάσσια βότανα

1


2