Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:59692 1135 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
405.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, κοινοποίηση, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική σχολή, έγγραφο, Νομάρχης Μεσσηνίας, Γ. Μελισσουργός, αίτηση, πώληση, θαλάσσια βότανα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2