Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59697 1380 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
310.1
Extent:
27 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, πρόσκληση, αγορά, βιβλία, Γεώργιος Κ. Τυπάλδος, έφορος, κοινοποίηση, κοσμήτορες, σχολές, νέοι κατάλογοι, παραγγελία, βιβλιοπώλης, Λειψία,
Γ. Σαχίνης, υποναύαρχος, υπασπιστής, προσφορά, Ημερολόγιο, βιβλίο των Σημάτων, ελληνικός στόλος, ναυμαχίες,
Νερούτσος, ομογενής, Μόναχο, αίτημα, εκτύπωση, δαπάνη, χειρόγραφο, Οι Θεοί των Ρωμαίων,
Δημήτριος Πασιώτας, Βιέννη, προσφορά, συλλογή, ιατροχειρουργικά βιβλία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28