Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59697 1391 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
310.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, πρόσκληση, αγορά, βιβλία, Γεώργιος Κ. Τυπάλδος, έφορος, κοινοποίηση, κοσμήτορες, σχολές, νέοι κατάλογοι, παραγγελία, βιβλιοπώλης, Λειψία,
Γ. Σαχίνης, υποναύαρχος, υπασπιστής, προσφορά, Ημερολόγιο, βιβλίο των Σημάτων, ελληνικός στόλος, ναυμαχίες,
Νερούτσος, ομογενής, Μόναχο, αίτημα, εκτύπωση, δαπάνη, χειρόγραφο, Οι Θεοί των Ρωμαίων,
Δημήτριος Πασιώτας, Βιέννη, προσφορά, συλλογή, ιατροχειρουργικά βιβλία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28