Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59698 1119 Read counter

Title:
Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον
εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
354.1
Extent:
6 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χειρουργική Συλλογή
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, ερώτημα, Νικόλαος Πετσάλης, καθηγητής χειρουργικής, προμήθεια, χειρουργικά εργαλεία, συλλογή, απώλεια, Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, ερώτημα, χειρουργικά εργαλεία, προμήθεια

1


2


3


4


5


6