Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:59698 1097 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον
εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
354.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χειρουργική Συλλογή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, ερώτημα, Νικόλαος Πετσάλης, καθηγητής χειρουργικής, προμήθεια, χειρουργικά εργαλεία, συλλογή, απώλεια, Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, ερώτημα, χειρουργικά εργαλεία, προμήθεια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6