Επιστημονικά Συνέδρια

Subfolder uoadl:59702 1050 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια
Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
119.8
Extent:
9 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τρεις σελίδες στην αγγλική γλώσσα.
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, καθηγητής, αρχαιολογία, αίτηση, άδεια, παρουσία, αντιπρόσωπος, επιστημονική σύνοδος, Εδιμβούργο, Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, άρνηση, κοινοποίηση, απάντηση, επισύναψη, πρακτικά

1


2


3


4


5


6


7


8


9