Επιστημονικά Συνέδρια

Υποφάκελος uoadl:59702 1071 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια
Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
119.8
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τρεις σελίδες στην αγγλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, καθηγητής, αρχαιολογία, αίτηση, άδεια, παρουσία, αντιπρόσωπος, επιστημονική σύνοδος, Εδιμβούργο, Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, άρνηση, κοινοποίηση, απάντηση, επισύναψη, πρακτικά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9