Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59703 1046 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
12.1
Extent:
27 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Βασιλικόν Ελληνικόν εν Μολδαυΐα Προξενείον,
Το Γενικόν Προξενείον της Ελλάδος εν Βουκουρεστίω, αίτημα, διαβίβαση, αντίτυπα, λόγοι, νέες αρχές, εγκαθίδρυση, διανομή, ομογενείς, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης,
Το Συμβούλιον των εν Αθήναις Πλημμελιοδικών, βούλευμα, κλοπή, πρόταση, κατηγορία, παύση,
Η Διοίκησις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, υποβολή, κοινοποίηση, καταστάσεις, πιστώσεις, συνεισφορά υπέρ της οικοδομής πανεπιστημίου, υπότροφοι Ιωνιδών, ελληνικό πανεπιστήμιο, γενικός ισολογισμός, μερίσματα, πίνακες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27