Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59703 962 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
12.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Βασιλικόν Ελληνικόν εν Μολδαυΐα Προξενείον,
Το Γενικόν Προξενείον της Ελλάδος εν Βουκουρεστίω, αίτημα, διαβίβαση, αντίτυπα, λόγοι, νέες αρχές, εγκαθίδρυση, διανομή, ομογενείς, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης,
Το Συμβούλιον των εν Αθήναις Πλημμελιοδικών, βούλευμα, κλοπή, πρόταση, κατηγορία, παύση,
Η Διοίκησις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, υποβολή, κοινοποίηση, καταστάσεις, πιστώσεις, συνεισφορά υπέρ της οικοδομής πανεπιστημίου, υπότροφοι Ιωνιδών, ελληνικό πανεπιστήμιο, γενικός ισολογισμός, μερίσματα, πίνακες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27