Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59704 1031 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες


Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
12.2
Extent:
9 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Νικόλαος Κορφιωτάκης, υπουργός, πρόσκληση, κοσμήτορες, καθηγητές, παρουσία, Ανάκτορα,
Βασίλειος Λάκων, διδάκτωρ, Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, απονομή, βραβείο Ιωνιδών, καθηγητές, γνωμοδότηση, Θεόδωρος Μανούσης, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική σχολή,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εγκύκλιος, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, κοινοποίηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9