Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59706 982 Read counter

Title:
Παραρτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους 

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
12.4
Extent:
16 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, Χειρουργική, ερώτημα, γνωστοποίηση, χειρουργικά όργανα, προκάτοχος, παράδοση, παραγγελία, αγορά, Ευρώπη, έξοδα διδασκαλίας, πληρωμή,
Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, ιατρική κλινική, δαπάνες, διδασκαλία, έγκριση, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14