Παραρτήματα

Υποφάκελος uoadl:59706 998 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παραρτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους 

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
12.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, Χειρουργική, ερώτημα, γνωστοποίηση, χειρουργικά όργανα, προκάτοχος, παράδοση, παραγγελία, αγορά, Ευρώπη, έξοδα διδασκαλίας, πληρωμή,
Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, ιατρική κλινική, δαπάνες, διδασκαλία, έγκριση, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14