Διάφορα

Subfolder uoadl:59711 401 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
12.3
Extent:
16 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Στέφανος Κουμανούδης, έκτακτος καθηγητής, λατινική φιλολογία, φροντισήριο, αίτημα, ηθική αποκατάσταση, προσβολή, απόδοση δικαιοσύνης,
Ιωάννης Ιωαννίδης, φοιτητής, γενικές εξετάσεις, δαπάνη, αίτημα, συνδρομή,
Περικλής Ι. Αργυρόπουλος, καθηγητής, Δημόσιο Δίκαιο, αίτημα, κατάταξη, άδεια διδασκαλίας,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, κοινοποίηση, Αλέξανδρος Ιωάννου, δωρητής, βιβλία, δωρεά, χρήματα, υποτροφίες, συγγράμματα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15