Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59711 398 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
12.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Στέφανος Κουμανούδης, έκτακτος καθηγητής, λατινική φιλολογία, φροντισήριο, αίτημα, ηθική αποκατάσταση, προσβολή, απόδοση δικαιοσύνης,
Ιωάννης Ιωαννίδης, φοιτητής, γενικές εξετάσεις, δαπάνη, αίτημα, συνδρομή,
Περικλής Ι. Αργυρόπουλος, καθηγητής, Δημόσιο Δίκαιο, αίτημα, κατάταξη, άδεια διδασκαλίας,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, κοινοποίηση, Αλέξανδρος Ιωάννου, δωρητής, βιβλία, δωρεά, χρήματα, υποτροφίες, συγγράμματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15