Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59713 702 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
216.3

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28