Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59713 777 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
216.3
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28