Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59718 979 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
173.4
Extent:
22 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Ιωάννης Ιατρίδης, υπογραμματέας Πανεπιστήμιου, διορισμός, κοινοποίηση, Γεώργιος Δαμιανός, μετάθεση, Υπουργείο Εσωτερικών,
Διονύσιος Τριανταφύλλης, τ. υπογραμματέας, ανατομικό θέατρο, ανάγκη, υπηρέτης, καθαρισμός,
Δαμιανός Γεωργίου, πίστωση, χορηγία,
Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, βοηθός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Ξαυέριος Λάνδερερ, χημείο, προπαρασκευαστής, τελειόφοιτος, πρόταση, διορισμός, αντιμισθία, προσόντα, αναγκαία, καθήκοντα, διδασκαλία, πειραματική,
Δαμιανός Γεωργίου, Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, βοηθός, μάθημα, ανατομία, έγγραφα, κατηγορίες, ανικανότητα, παραπτώματα, αντικατάσταση, απολογία,
Θεόδωρος Αργυριάδης, βοηθός, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, αίτημα, διορισμός, αποκλειστικά, ανατομικό θέατρο, αντιμισθία, αύξηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22