Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59718 999 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
173.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
22 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Ιωάννης Ιατρίδης, υπογραμματέας Πανεπιστήμιου, διορισμός, κοινοποίηση, Γεώργιος Δαμιανός, μετάθεση, Υπουργείο Εσωτερικών,
Διονύσιος Τριανταφύλλης, τ. υπογραμματέας, ανατομικό θέατρο, ανάγκη, υπηρέτης, καθαρισμός,
Δαμιανός Γεωργίου, πίστωση, χορηγία,
Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, βοηθός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Ξαυέριος Λάνδερερ, χημείο, προπαρασκευαστής, τελειόφοιτος, πρόταση, διορισμός, αντιμισθία, προσόντα, αναγκαία, καθήκοντα, διδασκαλία, πειραματική,
Δαμιανός Γεωργίου, Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, βοηθός, μάθημα, ανατομία, έγγραφα, κατηγορίες, ανικανότητα, παραπτώματα, αντικατάσταση, απολογία,
Θεόδωρος Αργυριάδης, βοηθός, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, αίτημα, διορισμός, αποκλειστικά, ανατομικό θέατρο, αντιμισθία, αύξηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22