Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59719 1117 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
133.4
Extent:
27 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, αίτημα, άδεια, έγκριση, διάταγμα,
Δαμιανός Γεωργίου, Δαμιανός Λιβερόπουλος, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, άδεια, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, έγκριση, επιστολές,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, αίτημα, άδεια, έγκριση,
Γεώργιος Γεννάδιος, υφηγητής, αίτημα, άδεια, έγγραφο,
Καθηγητές, άδειες, διαδικασία, δικαιολογητικά, έγκριση,
Ανδρέας Αναγνωστάκης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, αίτημα, άδεια,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, αίτημα, άδεια.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27