Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59719 1184 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
133.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, αίτημα, άδεια, έγκριση, διάταγμα,
Δαμιανός Γεωργίου, Δαμιανός Λιβερόπουλος, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, άδεια, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, έγκριση, επιστολές,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, αίτημα, άδεια, έγκριση,
Γεώργιος Γεννάδιος, υφηγητής, αίτημα, άδεια, έγγραφο,
Καθηγητές, άδειες, διαδικασία, δικαιολογητικά, έγκριση,
Ανδρέας Αναγνωστάκης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, αίτημα, άδεια,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, αίτημα, άδεια.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27