Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59721 939 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
228.5
Extent:
29 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης,
εγκαθίδρυση νέων αρχών Πανεπιστημίου, τελετή, επιστολές- προσκλήσεις Πρύτανη, Πρόεδροι Βουλής και Γερουσίας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργός Εσωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Οικονομικών, Γυμνασιάρχης Αθηνών, καθηγητές Γυμνασίου, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, Διευθυντής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής, Έφορος Βιβλιοθήκης, Αιδεσιμότατος Τζον Χιλλ, Συντάκτες εφημερίδων Αθηνά, Ελπίς, Ταχύπτερος φήμη, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
πρυτανικό σξίωμα, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Φίλιππος Ιωάννου, υποψήφιοι, εκλογές, διαδικασία, πρόσκληση, καθηγητές, ψηφοδέλτια,
Φίλιππος Ιωάννου, Νικόλαος Κωστής, Ηρακλής Μητσόπουλος, Δαμιανός Γεωργίου, μέλος, Σύγκλητος, εκλογή,
κοσμήτορες, εκλογές, αποτελέσματα, ακαδημαϊκό έτος 1856-57, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική σχολή, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Νομική σχολή, Αλέξιος Πάλλης, Ιατρική σχολή, Δημήτριος Στρούμπος, Φιλοσοφική σχολή, πρακτικά, διαβιβαστικό, διορισμός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, διορισμός, διάταγμα, κοινοποίηση, συγχαρητήρια.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29