Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59721 974 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
228.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
29 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης,
εγκαθίδρυση νέων αρχών Πανεπιστημίου, τελετή, επιστολές- προσκλήσεις Πρύτανη, Πρόεδροι Βουλής και Γερουσίας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργός Εσωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Οικονομικών, Γυμνασιάρχης Αθηνών, καθηγητές Γυμνασίου, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, Διευθυντής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής, Έφορος Βιβλιοθήκης, Αιδεσιμότατος Τζον Χιλλ, Συντάκτες εφημερίδων Αθηνά, Ελπίς, Ταχύπτερος φήμη, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
πρυτανικό σξίωμα, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Φίλιππος Ιωάννου, υποψήφιοι, εκλογές, διαδικασία, πρόσκληση, καθηγητές, ψηφοδέλτια,
Φίλιππος Ιωάννου, Νικόλαος Κωστής, Ηρακλής Μητσόπουλος, Δαμιανός Γεωργίου, μέλος, Σύγκλητος, εκλογή,
κοσμήτορες, εκλογές, αποτελέσματα, ακαδημαϊκό έτος 1856-57, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική σχολή, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Νομική σχολή, Αλέξιος Πάλλης, Ιατρική σχολή, Δημήτριος Στρούμπος, Φιλοσοφική σχολή, πρακτικά, διαβιβαστικό, διορισμός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, διορισμός, διάταγμα, κοινοποίηση, συγχαρητήρια.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29