Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59722 794 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
397.2
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Ηρακλής Μητσόπουλος, διδασκαλία, μάθημα, ζωολογία, ορυκτολογία, αντικείμενα, γεωλογικά, συγγράμματα, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, πληρωμή,
φυσιογραφία, φυσιογραφικό ταμείο, χώρος, δωμάτιο, κατασκευή, ποσό, χορηγία, διάταγμα,
αίθουσα, τελετές, βιβλιοθήκη, διασκευή, δαπάνη,
ταμείο, φυσική ιστορία, ενοίκιο, καθυστέρηση,
χρηματικό ένταλμα.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14