Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59722 817 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
397.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Ηρακλής Μητσόπουλος, διδασκαλία, μάθημα, ζωολογία, ορυκτολογία, αντικείμενα, γεωλογικά, συγγράμματα, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, πληρωμή,
φυσιογραφία, φυσιογραφικό ταμείο, χώρος, δωμάτιο, κατασκευή, ποσό, χορηγία, διάταγμα,
αίθουσα, τελετές, βιβλιοθήκη, διασκευή, δαπάνη,
ταμείο, φυσική ιστορία, ενοίκιο, καθυστέρηση,
χρηματικό ένταλμα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14