Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59723 864 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
405.1
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Θεόδωρος Ορφανίδης, μάθημα, βοτανική, έξοδα, κατάσταση, χρηματικό ένταλμα, έγγραφα, δικαιολογητικά, λογαριααμός, πίστωση.

1


2


3


4