Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:59723 911 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
405.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Θεόδωρος Ορφανίδης, μάθημα, βοτανική, έξοδα, κατάσταση, χρηματικό ένταλμα, έγγραφα, δικαιολογητικά, λογαριααμός, πίστωση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4