Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59725 662 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
408.2
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Αλέξανδρος Βενιζέλος, γενική πειραματική χημεία, μάθημα, έξοδα, κατάσταση, χρηματικό ένταλμα,
Δημήτριος Στρούμπος, φυσική πειραματική, αναφορά, μάθημα, έξοδα, κατάσταση, ποσό, αποδείξεις, χρηματικό ένταλμα, Ξαυέριος Λάνδερερ, χρηματικό ένταλμα.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12