Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59725 917 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
408.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Αλέξανδρος Βενιζέλος, γενική πειραματική χημεία, μάθημα, έξοδα, κατάσταση, χρηματικό ένταλμα,
Δημήτριος Στρούμπος, φυσική πειραματική, αναφορά, μάθημα, έξοδα, κατάσταση, ποσό, αποδείξεις, χρηματικό ένταλμα, Ξαυέριος Λάνδερερ, χρηματικό ένταλμα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12