Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59726 589 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
305.3
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, χρηματικό ένταλμα, φαρμακολογική συλλογή, χρήση, διατήρηση, έξοδα,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, φαρμακευτική, υλικά, απόδειξη, πληρωμή,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα, σκεύη,
χημείο, φαρμακευτική χημεία, πειράματα, γυμνάσματα, σκεύη, αναγκαία, προμήθεια, αγορά, ποσό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9