Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59726 866 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
305.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, χρηματικό ένταλμα, φαρμακολογική συλλογή, χρήση, διατήρηση, έξοδα,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, φαρμακευτική, υλικά, απόδειξη, πληρωμή,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα, σκεύη,
χημείο, φαρμακευτική χημεία, πειράματα, γυμνάσματα, σκεύη, αναγκαία, προμήθεια, αγορά, ποσό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9