Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59729 615 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
310.2
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος δημόσιας και του πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Περικλής Αργυρόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργείο των Εξωτερικών, διευθυντής, εμπορικό γραφείο, Κωνσταντινούπολη, Αλέξανδρος Πασπάτης, ιατρός, χειρόγραφο, Μάρκος, πατέρας, εκκλησία, δωρεά, συλλογή, νομισματική, Αμβρόσιος Μαυροκορδάτος, τέκνα, δωρεά, ευχαριστίες,
βιβλία, κατάλογος, βιβλιαποθήκη, θήκες, αναγνωστήριο, αίθουσα, μελέτη, ησυχία, αναγνώστες, Θεμιστοκλής Βάβαρης, υπάλληλος, επιμίσθιο,
Θεόδωρος Μανούσης, ιστορία, σύγγραμμα, Mansi, πολύτιμο, απόκτηση, έγκριση,
Σπυρίδων Πήλληκας, σύγγραμμα, τίτλος, Principles of Government, συγγραφέας, William Smith O'Brien, φιλέλληνας, δωρεά, βιβλιοθήκη.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17