Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59729 891 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
310.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος δημόσιας και του πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Περικλής Αργυρόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργείο των Εξωτερικών, διευθυντής, εμπορικό γραφείο, Κωνσταντινούπολη, Αλέξανδρος Πασπάτης, ιατρός, χειρόγραφο, Μάρκος, πατέρας, εκκλησία, δωρεά, συλλογή, νομισματική, Αμβρόσιος Μαυροκορδάτος, τέκνα, δωρεά, ευχαριστίες,
βιβλία, κατάλογος, βιβλιαποθήκη, θήκες, αναγνωστήριο, αίθουσα, μελέτη, ησυχία, αναγνώστες, Θεμιστοκλής Βάβαρης, υπάλληλος, επιμίσθιο,
Θεόδωρος Μανούσης, ιστορία, σύγγραμμα, Mansi, πολύτιμο, απόκτηση, έγκριση,
Σπυρίδων Πήλληκας, σύγγραμμα, τίτλος, Principles of Government, συγγραφέας, William Smith O'Brien, φιλέλληνας, δωρεά, βιβλιοθήκη.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17