Νομισματική Συλλογή

Subfolder uoadl:59731 833 Read counter

Title:
Νομισματική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
359.1
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Νομισματική Συλλογή
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Αμβρόσιος Μαυροκορδάτος, υιοί, δωρεά, συλλογή, νομισματική, περιεχόμενο.

1


2