Νομισματική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:59731 869 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Νομισματική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
359.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νομισματική Συλλογή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Αμβρόσιος Μαυροκορδάτος, υιοί, δωρεά, συλλογή, νομισματική, περιεχόμενο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2