Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59732 902 Read counter

Title:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
354.1
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, αντιπρύτανης, Γεώργιος Μακκάς, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
Ιωάννης Ολύμπιος, χειρουργική, μάθημα, αίτημα, ποσό, προμήθεια, εργαλεία, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, κατάσταση,
Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, επιστάτης, κιβώτια, χειρουργικά εργαλεία, τέλος, ελεύθερο, δήλωση, παραλαβή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9