Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:59732 937 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
354.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, αντιπρύτανης, Γεώργιος Μακκάς, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
Ιωάννης Ολύμπιος, χειρουργική, μάθημα, αίτημα, ποσό, προμήθεια, εργαλεία, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, κατάσταση,
Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, επιστάτης, κιβώτια, χειρουργικά εργαλεία, τέλος, ελεύθερο, δήλωση, παραλαβή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9