Ανθρωπολογικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59735 924 Read counter

Title:
Ανθρωπολογικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
356.2
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Anthropology
Other subject categories:
Museums
Συλλογές
Anthropology of Modern Greece
Εργαστήρια
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Ξηροχωρίο, νεογνά, δίδυμα, συγκεκολλημένα, διατήρηση, δαπάνες, Θ. Γεωργιάδης, φαρμακοποιός, πληρωμή.

1


2