Ανθρωπολογικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:59735 992 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανθρωπολογικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
356.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρωπολογία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Μουσεία
Συλλογές
Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας
Εργαστήρια
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Ξηροχωρίο, νεογνά, δίδυμα, συγκεκολλημένα, διατήρηση, δαπάνες, Θ. Γεωργιάδης, φαρμακοποιός, πληρωμή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2