Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:59737 1173 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές.

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
216.5
Extent:
45 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο έγγραφα του έτους 1853.
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, όνομα, επώνυμο, κληροδότες, δωρητές, κληροδοτήματα, χρήση,
κυρία Μιαούλη, Αριστ. Κουμπάρης, δωρήματα, φορτωτική, αποστολή,
Νομάρχης Αρκαδίας, δημοδιδάσκαλοι, εισφορές, αφιέρωμα, ποσό,
Γεώργιος Ι. Ράλλης, Δημήτριος Ράλλης, δωρεά, ποσό, καταστήματα, φιλανθρωπικά, προξενείο, Βραϊλα,
Μαριγώ Αργυροπούλου, Παπαδαμασκηνός Κόκκινος,
διαθήκη, Κοσμάς Κοκκίδης, συμβολαιογράφος, κληροδότημα, ποσό,
Ευστάθιος Καρυάδης, διαθήκη, κληροδότημα, κινητή, ακίνητη, περιουσία, συμβιβασμός, κυβέρνηση, κληρονόμοι, Νομάρχης Κυκλάδων, Ελληνικό γενικό προξενείο, Βουκουρέστι, καθηγητές, Νομική σχολή, έκθεση,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Μιχαήλ Ποτλής, Σπυρίδων Πήλληκας, Ιωάννης Σούτσος, Γεώργιος Ράλλης, Παύλος Καλλιγάς, , Ιωάννης Σούτσος, Γεώργιος Ράλλης, Παύλος Καλλιγάς, γνωμοδότηση, ποσό, μερίδα, καταθέσεις, τράπεζα,
Ιωάννης Σούτσος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, έγγραφα, γνωμοδότηση,
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Καρυάδης, κληρονόμοι, παραχωρητήριο, δωρητήριο,
συμβιβασμός, έγγραφο, Μιχαήλ Σχινάς, Γενικός πρόξενος.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45