Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59737 1265 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές.

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
216.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
45 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο έγγραφα του έτους 1853.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, όνομα, επώνυμο, κληροδότες, δωρητές, κληροδοτήματα, χρήση,
κυρία Μιαούλη, Αριστ. Κουμπάρης, δωρήματα, φορτωτική, αποστολή,
Νομάρχης Αρκαδίας, δημοδιδάσκαλοι, εισφορές, αφιέρωμα, ποσό,
Γεώργιος Ι. Ράλλης, Δημήτριος Ράλλης, δωρεά, ποσό, καταστήματα, φιλανθρωπικά, προξενείο, Βραϊλα,
Μαριγώ Αργυροπούλου, Παπαδαμασκηνός Κόκκινος,
διαθήκη, Κοσμάς Κοκκίδης, συμβολαιογράφος, κληροδότημα, ποσό,
Ευστάθιος Καρυάδης, διαθήκη, κληροδότημα, κινητή, ακίνητη, περιουσία, συμβιβασμός, κυβέρνηση, κληρονόμοι, Νομάρχης Κυκλάδων, Ελληνικό γενικό προξενείο, Βουκουρέστι, καθηγητές, Νομική σχολή, έκθεση,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Μιχαήλ Ποτλής, Σπυρίδων Πήλληκας, Ιωάννης Σούτσος, Γεώργιος Ράλλης, Παύλος Καλλιγάς, , Ιωάννης Σούτσος, Γεώργιος Ράλλης, Παύλος Καλλιγάς, γνωμοδότηση, ποσό, μερίδα, καταθέσεις, τράπεζα,
Ιωάννης Σούτσος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, έγγραφα, γνωμοδότηση,
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Καρυάδης, κληρονόμοι, παραχωρητήριο, δωρητήριο,
συμβιβασμός, έγγραφο, Μιχαήλ Σχινάς, Γενικός πρόξενος.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45