Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59740 880 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
19.1
Extent:
44 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Υπουργείο Εξωτερικών σχέσεων, πρέσβεις, πρόξενοι, ονόματα, κατάλογος, ευεργέτες, συνδρομητές, κατάλογος, διπλώματα, μετάλλια,
καθηγητές, συνδρομές, κατάλογος, βοήθεια, ποσό, Γαλλία, πλημμύρα, κάτοικοι,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, έκθεση, ενιαύσιο, πληροφορίες,
φοιτητές, κατάλογος, εξάμηνο, χειμερινό,
Νομάρχης Αρκαδίας, φοιτητής, Ανδρέας Βουρδουμπάκης, πληροφορίες, προσωπικά στοιχεία, σχολή, εγγραφή, ηλικία, εξεταστική επιτροπή, αλλοδαπή,
Δήμαρχος Πατρέων, φοιτητές, αποδεικτικά, μαθήματα, διαγωγή,
Εθνική Τράπεζα, γενικός ισολογισμός, αποθεματικό κεφάλαιο, μετοχή, μεταλλικό αποταμίευμα,
Γραμματέας Πανεπιστημίου, εκπρόσωπος, μετοχές,
Αλέξανδρος Κ. Ιωνίδης, Εθνική Τράπεζα, υποτροφία, βράβευση,
απολογισμός, έτος, 1856.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46