Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59740 902 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
19.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
44 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Υπουργείο Εξωτερικών σχέσεων, πρέσβεις, πρόξενοι, ονόματα, κατάλογος, ευεργέτες, συνδρομητές, κατάλογος, διπλώματα, μετάλλια,
καθηγητές, συνδρομές, κατάλογος, βοήθεια, ποσό, Γαλλία, πλημμύρα, κάτοικοι,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, έκθεση, ενιαύσιο, πληροφορίες,
φοιτητές, κατάλογος, εξάμηνο, χειμερινό,
Νομάρχης Αρκαδίας, φοιτητής, Ανδρέας Βουρδουμπάκης, πληροφορίες, προσωπικά στοιχεία, σχολή, εγγραφή, ηλικία, εξεταστική επιτροπή, αλλοδαπή,
Δήμαρχος Πατρέων, φοιτητές, αποδεικτικά, μαθήματα, διαγωγή,
Εθνική Τράπεζα, γενικός ισολογισμός, αποθεματικό κεφάλαιο, μετοχή, μεταλλικό αποταμίευμα,
Γραμματέας Πανεπιστημίου, εκπρόσωπος, μετοχές,
Αλέξανδρος Κ. Ιωνίδης, Εθνική Τράπεζα, υποτροφία, βράβευση,
απολογισμός, έτος, 1856.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46