Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59761 1196 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

 Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
174.1
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Φυσιογραφικό Μουσείο, Ηρακλής Μητσόπουλος, Έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών, Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, Έφορος της φυτολογικής συλλογής, Θεόδωρος ντε Χελδράιχ, επιμελητής,
Ιάκωβος Γουϊκιάρδης, ταριχευτής, φυσιογραφικό μουσείο, απουσία, αναχώρηση, Λομβαρδία
Τίτος Βοργίνας, φύλακας, φυσιογραφικό μουσείο, αίτημα, μισθός, αύξηση,
αίτημα, διορισμός, φύλακας, φυσιογραφικό μουσείο, πρόταση, διορισμός, Απόστολος Χριστοδούλου,
Δαμιανός Γεωργίου, διορισμός, πρόταση,
Θεόδωρος Αργυριάδης, διδακτορικό δίπλωμα, λήψη Θεόδωρος Μικρός, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, βοηθός ανατομικό θέατρο, μαθήματα, έναρξη, εξάμηνο, χειμερινό,
Δημήτριος Καβάκος, ανατομικό θέατρο, βοηθός, Κωνσταντίνος Σχινάς, πρύτανης, προϋπηρεσία, βεβαίωση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9