Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59761 1205 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

 Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
174.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Φυσιογραφικό Μουσείο, Ηρακλής Μητσόπουλος, Έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών, Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, Έφορος της φυτολογικής συλλογής, Θεόδωρος ντε Χελδράιχ, επιμελητής,
Ιάκωβος Γουϊκιάρδης, ταριχευτής, φυσιογραφικό μουσείο, απουσία, αναχώρηση, Λομβαρδία
Τίτος Βοργίνας, φύλακας, φυσιογραφικό μουσείο, αίτημα, μισθός, αύξηση,
αίτημα, διορισμός, φύλακας, φυσιογραφικό μουσείο, πρόταση, διορισμός, Απόστολος Χριστοδούλου,
Δαμιανός Γεωργίου, διορισμός, πρόταση,
Θεόδωρος Αργυριάδης, διδακτορικό δίπλωμα, λήψη Θεόδωρος Μικρός, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, βοηθός ανατομικό θέατρο, μαθήματα, έναρξη, εξάμηνο, χειμερινό,
Δημήτριος Καβάκος, ανατομικό θέατρο, βοηθός, Κωνσταντίνος Σχινάς, πρύτανης, προϋπηρεσία, βεβαίωση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9