Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Subfolder uoadl:59764 1147 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του
Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
120.1
Extent:
3 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, Δημήτριος Ορφανίδης, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή,
Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, Συνέδριο Οφθαλμολογίας, Παρίσι, συμμετοχή, αίτημα, καταβολή εξόδων.

1


2


3