Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:59764 1183 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του
Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
120.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, Δημήτριος Ορφανίδης, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή,
Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, Συνέδριο Οφθαλμολογίας, Παρίσι, συμμετοχή, αίτημα, καταβολή εξόδων.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3